Liczby pokażą drogę,

 Ty zdecydujesz, czy nią iść

Zespół Biura dostarcza Państwu analiz oraz informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zarządczych, finansowych, strategicznych oraz operacyjnych. Zapraszamy do kontaktu właścicieli przedsiębiorstw, członków Rad Nadzorczych, przedstawicieli kadry zarządzającej oraz ludzi finansów przedsiębiorstwa. Oferujemy pełne spektrum analiz ekonomicznych przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia rynkowego.
Dajemy Państwu możliwość wyboru usług oferowanych przez Biuro.


 

Biuro Ekonomicznych Analiz Rynkowych sp. z o.o 
50-111 Wrocław, Świętej Elżbiety 4