Zapraszamy 

do kontaktu

Ludzie BEAR

September, 2020
Ładuję...

 

Burdziak Adrian
T:  792.999.419
M: burdziak.adrian@bear.pl
 

 

Biuro Ekonomicznych Analiz Rynkowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
A: 50 - 111 Wrocław , Świętej Elżbiety 4
M: 
biuro.recepcja@bear.pl 

 

BANK: mBank 39 1140 2004 0000 3002 7776 5078
NIP: 8971856653     REGON: 380722760     KRS: 0000738943
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 25 000,00 PLN

Biuro Ekonomicznych Analiz Rynkowych sp. z o.o 
50-111 Wrocław, Świętej Elżbiety 4